شرح بدایه‌الحکمه: استاد علامه طباطبایی

شرح بدایه‌الحکمه: استاد علامه طباطبایی

شرح بدایه‌الحکمه: استاد علامه طباطبایی

دوره دوم آموزشی بدایة الحکمه در سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ در ۱۸۴ جلسه بوسیله استاد امینی‌نژاد ارائه شده است که به عنوان ورود به مباجث فلسفه یادگیری آن ضروری است.

اساتید

بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ