عرفان در وادی عمل: اسرار نماز

عرفان در وادی عمل: اسرار نماز

عرفان در وادی عمل: اسرار نماز

استاد یزدان‌پناه از سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ درسی را با عنوان عرفان در وادی عمل آغاز کرده‌اند. از جلسه  ۶۰ تا ۸۱ به مدت ۲۲ جلسه به موضوع اسرار نماز پرداخته است. این درس به عموم دانشگاهیان و حوزویان از سوی استاد توصیه شده است.

 
بارگذاری فایل‌های صوتی - 100%
 
بارگذاری تقریرات - 5%

درس‎ها

اساتید